Vergadering

Welkom. We trappen af met een aantal cruciale zaken die we moeten oppakken, aangezien is gebleken dat we nog creatiever moeten omgaan met de beschikbare financiële ruimte. Vervolgens proberen we die punten te koppelen aan de ontwikkeltijd, die we liever passietijd noemen, en kijken we hoe we de verschillende processen verder kunnen uitwerken en implementeren. Daarvoor is een growing mindset essentieel, maar met jullie input kunnen we ongetwijfeld commitment bereiken en de losse eindjes aan elkaar knopen.

KoffieVoor we verder kunnen, moeten we de koppen echter bij elkaar steken en de kaarten opnieuw schudden, zodat we de neuzen dezelfde kant op krijgen. Het is van belang dat we inzicht hebben in wat noodzakelijk is, zowel intern als extern, en dat we dat op positieve wijze registreren en verwerken. We gaan van constateren naar acteren en van daaruit investeren in de leerloopbaanprocessen, opdat iedereen zich gekend en gewaardeerd voelt.

Vanwege de opgelegde bezuinigingen moeten we allemaal inleveren. Met enkel schaven komen we er niet; ingrijpende interventies zijn onvermijdelijk. We kunnen niet uitsluiten dat sommige functies versoberd en enkele tussenlagen geschrapt worden. Door taken te combineren, samen te voegen en te gaan herverdelen, hopen we lucht te creëren in de financiële situatie zonder aan effectiviteit in te boeten. Efficiëntie is het sleutelbegrip dat hier onlosmakelijk mee samenhangt.

Koffiekopjes

We zullen de komende periode inventariseren welke talenten we in huis hebben en hoe we die binnen onze organisatie kunnen inzetten om samen te gaan voor een gezonde toekomst. We streven naar teamgebonden oplossingen die we gezamenlijk kunnen aanvliegen en waarvoor iedereen zich tot het uiterste wil inspannen. We vertrouwen erop dat een ieder zijn ambities tijdig kenbaar maakt bij het MT; jullie input is immers onmisbaar en jullie intenties onontbeerlijk voor goede doorgaande lijnen.

Natuurlijk kunnen we met eerdergenoemde punten niet aan de slag zonder instemming van de MR, DMR en GMR. Voor we bij hen terechtkomen, moeten we echter de dialoog aangaan met de ZOCO en een gesprek voeren met de IB’ers. Omdat de veranderingen tevens van invloed zijn op P1, 2 en 3 en daarmee samenhangend op het RV, zullen we ook moeten kijken welke wijzigingen noodzakelijk zijn voor LOB, M&B, SOVA, TIZ en SL. Het is logisch dat dat consequenties heeft voor het LVS en de ELO, dus moeten we de handen de komende tijd ineenslaan en een flinke inhaalslag maken.

KoffiebekerNu we steeds beter inzichtelijk krijgen hoe we ervoor staan, is het zaak snel stappen te zetten. De daarvoor aangestelde functionarissen zullen zorgdragen voor een concrete en expliciete vertaalslag van de hoofdlijnen naar de werkvloer en checken of we daarmee budgettair goed uitkomen. Indien een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en de ander durft te voorzien van feedback en feedforward op de denkprocessen, kunnen we daarmee een wezenlijk onderdeel van de interne begeleiding veilig stellen.

En hiermee komen we langzamerhand aan het einde van deze bijeenkomst, waarin we gelukkig al veel koppelingen hebben gemaakt en verbindingen hebben gelegd. Binnen de beschikbare ruimte blijft onze carrousel van mogelijkheden nog geruime tijd doordraaien en we vertrouwen op ieders creativiteit en inventiviteit om daar het beste uit te halen en te investeren richting de toekomst. Voor we naar huis gaan, rest er nog slechts één vraag: Wat neem je van deze middag mee naar huis?

Eén reactie

 1. Wat ik hiervan mee naar huis zou nemen ? De kriebels, uiteraard. En ferme, ook. Dit verhaal komt me bekend voor uit overleggen die ik in het verleden wel heb bijgewoond.
  Als een manager met dit soort verhalen aankomt, lijkt het me vaak wel een goed idee om de managementlaag maar te schrappen ( ongetwijfeld goed voor het budget ).
  Want kriebels dus :
  “Commitment bereiken” ; voor zover mij bekend, betekent “commitment” inzet, en die toon je, wanneer je ze hebt. Ik had nooit gedacht dat het een doel zou kunnen zijn om te bereiken…
  “Inventariseren welke talenten we in huis hebben” ; hoezo ? Had je daar niet naar gekeken tijdens de sollicitatieprocedure dan ?
  “Feedforward op de denkprocessen” ; “feedforward” moest ik eerst even opzoeken, dat woord kende ik nog niet, maar ik bleek de betekenis aardig goed geraden te hebben. Dit toepassen op “de denkprocessen” lijkt mij niet zozeer haalbaar, of ze moeten een zekere hersenspoeling willen bewerkstelligen. Brr…..

  Mocht je nog meer van dit soort bijeenkomsten moeten gaan bijwonen, wens ik je dan ook veel sterkte… 😉

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s